Villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för bokning av kurser via Vocal Devotion och Svenska Sång & Röstinstitutet (nedan gemensamt kallat Vocal Devotion) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang.

Definitioner

Med arrangemang avses samtliga tjänster som Vocal Devotion tillhandahåller och som går att beställa via vocaldevotion.com. Som arrangemang avses bl.a. enskilda lektioner, kör, gruppundervisning, konserter och workshops. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Vocal Devotion. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar ett arrangemang hos Vocal Devotion via vocaldevotion.com alternativt via telefon.

Beställning

Innan kunden gör en bokning skall kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Såvida ej annat uttryckligen har angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan kunden och Vocal Devotion när genomförd bokning gjorts av kunden och Vocal Devotion har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med bokningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. För elever under 18 år krävs namn, personnummer, adress och telefonnummer på betalningsansvarig/förälder för att anmälan ska vara giltig. Skriv uppgifterna i meddelanderutan på anmälan.

Betalning

I samband med bokning skall kunden uppge en giltig e-postadress dit faktura skickas. Efter mottagande av faktura har kunden 30 dagar på sig att betala in aktuellt totalbelopp inkl. moms på Vocal Devotions bankGiro 5954-8974 eller plusGiro 541016-2. Vid betalning skall kunden ange fakturanummer samt kundnummer som referens. Faktura skickas ut regelbundet efter påbörjad kurs. I särskilda fall kan Vocal Devotion medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

Avbeställning

Kunden har rätt att avboka arrangemanget/kursen hos Vocal Devotion. För enskilda lektioner, lektioner i grupp samt lektioner i par skall avbeställningen vara Vocal Devotion tillhanda senast ett dygn innan bokad kurs. Kurser bokade hel termin (15ggr) går ej att avboka.

I de särskilda fall som kunden har lämnat en bindande beställning men ännu inte betalat för arrangemanget, kvarstår betalningsskyldigheten.

Kontakt

Svenska Sång & Röstinstitutet
Tomtebogatan 39
113 38 Stockholm

073-9861282

Hemsida: http://vocaldevotion.com
E-post: info@vocaldevotion.com

Vocal Devotion

År 2007 grundades Vocal Devotion som enskild firma av Caroline Een. VD erbjöd sånglektioner till företag och privatpersoner mestadels i Norrbotten med fokus på Piteå där verksamheten hade sitt huvudkontor. År 2009 expanderade verksamheten och VD ombildades till aktiebolaget; Svenska Sång & Röstinstitutet AB. Bolaget äger varumärket Vocal Devotion. Övriga varumärken som drivs av Svenska Sång & Röstinstitutet är: PopKids och Soulsingers.