Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /customers/a/e/7/vocaldevotion.com/httpd.www/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

Villkor & integritetpolicy

Villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för bokning av kurser via Vocal Devotion och Svenska Sång & Röstinstitutet (nedan gemensamt kallat Vocal Devotion) och utgör en del av villkoren för kundens beställning av arrangemang.

Definitioner

Med arrangemang avses samtliga tjänster som Vocal Devotion tillhandahåller och som går att beställa via vocaldevotion.com. Som arrangemang avses bl.a. enskilda lektioner, kör, gruppundervisning, konserter och workshops. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Vocal Devotion. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar ett arrangemang hos Vocal Devotion via vocaldevotion.com alternativt via telefon.

Beställning

Innan kunden gör en bokning skall kunden läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant. Såvida ej annat uttryckligen har angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan kunden och Vocal Devotion när genomförd bokning gjorts av kunden och Vocal Devotion har skickat en bekräftelse av mottagandet av beställningen till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med bokningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. För elever under 18 år krävs namn, personnummer, adress och telefonnummer på betalningsansvarig/förälder för att anmälan ska vara giltig. Skriv uppgifterna i meddelanderutan på anmälan.

Betalning

I samband med bokning skall kunden uppge en giltig e-postadress dit faktura skickas. Efter mottagande av faktura har kunden 30 dagar på sig att betala in aktuellt totalbelopp inkl. moms på Vocal Devotions bankGiro 5954-8974 eller plusGiro 541016-2. Vid betalning skall kunden ange fakturanummer samt kundnummer som referens. Faktura skickas ut regelbundet och oftast efter påbörjad kurs. I särskilda fall kan Vocal Devotion medge att betalning sker på annat sätt och vid senare tillfälle än vad som framgår ovan.

Avbeställning

Kunden har rätt att avboka arrangemanget/kursen hos Vocal Devotion. För enskilda lektioner, lektioner i grupp samt lektioner i par skall avbeställningen vara Vocal Devotion tillhanda senast ett dygn innan bokad kurs. Kurser bokade hel termin (8/15ggr), samt gruppundervisning går ej att avboka. Se specifika regler för varje enskild kurs.

I de särskilda fall som kunden har lämnat en bindande beställning men ännu inte betalat för arrangemanget, kvarstår betalningsskyldigheten.

Integritetspolicy

Vi på Vocal Devotion respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Data som vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. Personliga data är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss när du till exempel blir kund hos oss, eller väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, adress, personnummer samt e-postadress.

Hur använder vi data vi samlar in och som vi lagrar

Personuppgifter vi samlat in använder vi för att: – Skicka dig nyhetsbrev och information om våra tjänster. – Behålla historik av de tjänster du köpt från oss. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra produkter. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter vara kund hos oss eller att vi, bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Skydd och säkerhet

Vi på Vocal Devotion lagrar och hanterar dina personuppgifter så att obehöriga inte har insyn. Vi lämnar under inga omständigheter ut personuppgifter till externa företag eller organisationer.

Dina val och rättigheter

Du kan när du vill höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära ut en kopia efter skriftlig begäran. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Du kan när som helst välja att avregistrera dig till vidare kommunikation vi skickar dig och i samband med det så upphör vår databehandling och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register för ovan angivna ändamål. Avregistrering sker enklast via att trycka på länk längst ned i våra nyhetsbrev. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information här på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.