fbpx

Där gullvivan blommar

Där gullvivan blommar

1. De e kväll här på stranden
solen sänker sig ner.
Över glittrande vatten
står ett färgernas spel.
När jag går hem i natten
å jag böjer mitt knä
just där gullvivan blommar
får jag vila min själ.

Se hur askträden knoppas
se hur eken får blad
en bukett ska jag plocka
för å göra dig glad.
De ska lysa å dofta
i din sovkammare
just när gullvivan blommar
får du ro i din själ.

De e härligt att bygga (lägga sten upp på sten).
Känna frukterna tynga (från en grönskande gren)
Låta livslågan brinna (fastän timmen e sen)
Men det lilla å enkla som jag vårdar så väl
som e mäktigt att tämja har en plats i min själ.

2. I sin tidiga ungdom
ingen vänder sig om
men i mitten av livet
för en rik ålderdom
finns det stunder att gömma
i sin djupaste tjärn
som när gullvivan blommar
för törstande själ.

Denna gnista ska slockna
detta liv ska förgås
men en lindring i hjärtat
e väl tanken ändå
att i släktled tillbaka
i släktled framför
just där gullvivan blommar
finns det tröst för en själ.

De e härligt att bygga (lägga sten upp på sten).
Känna frukterna tynga (från en grönskande gren)
Låta livslågan brinna (fastän timmen e sen)
Men det lilla å enkla som jag vårdar så väl
som e mäktigt att tämja har en plats i min själ.

 

Melodi

Stämma