fbpx

May the Road Rise to Meet you

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
Och tills vi möts igen –
må Gud hålla
hålla dig
i sin hand

May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
May the rain fall soft upon your fields.
Until we meet again,
May God hold you
in the palm of his hand.

 

melodi

överstämma