fbpx

Tusen röster

Tusen röster

1. alla söker i förvirring
efter lösningar och svar
men i slutet av dagen
då allting är tyst
är oss själva allt vi har
och det är lätt att ge upp
vad kan en människa göra
när världen ser ut som den gör
och ingen längre tycks höra

(men) tusen röster 
kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan 
på himmelen
då natten är mörk 
och vägen känns lång
hör tusen röster, tusen rösters sång

2. jag vill inte predika
bara sträcka ut en hand
det här är ett steg på vägen
jag gör vad jag kan
och allting börjar någonstans
och genom vintergatan
hörs ett rykte i natt
änglar som viskar
att det kommer en dag
efter varje natt

(men) tusen röster 
kan ljuda som en
som den klaraste stjärnan 
på himmelen
då natten är mörk 
och vägen känns lång
hör tusen röster, tusen rösters sång

 

melodi

 

stämma