fbpx

Uti Älven (Frost 2)

Uti älven Kall och klar
Ahtohallan vaktar minnena
Sov så tryggt mitt lilla barn
För den som söker där får svar

Hennes källa
Djup och sann
Ger dig svaren
Som hon en gång fann
Ner i djupet hon dig drar
Gå ej för långt då blir du kvar

Hon sjunger högt för dom som hör
I varje ton En hemlighet
Men faran lurar se dig för
Det är stort det som älven vet

Uti älven
Kall och klar
Finns en mor som
värnar minnena
Kom min skatt jag väntar kvar
Och när vi möts får du ditt svar

Alla
Melodi
Stämma