fbpx

Alla Fåglar

Alla fåglar kommit ren’
Vårens glada gäster
Vilken fröjd i solens sken
Vilka sångarfester
Lärkan drillar högt i skyn
Våren är ju evigt ny
Jordens högtid börjar gry
Sprider fröjd åt alla

Lågstadiet’s melodi

Mellanstadiets stämma

Längtan till landet

Vintern rasat ut bland våra fjällar
Drivans blommor smälta ned och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
Solen kysser liv i skog och sjö
Snart är sommarn här i purpurvågor
Guldbelagda, azurskiftande
Ligga ängarne i dagens lågor
Och i lunden dansa källorne

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar
Ut till landet, ut till fåglarne
Att jag älskar dem, till björk och lindar
Sjö och berg, jag vill dem återse
Se dem än som i min barndoms stunder
Följa bäckens dans till klarnad sjö
Trastens sång i furuskogens lunder
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö

Nu grönskar det

Nu grönskar det I dalens famn
Nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd
I vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål
Till bredden fylld med vin
Så drick min vän, drick sol och doft
Ty dagen den är din

Långt bort från stadens gråa hus
Vi glatt vår kosa styr
Och följer vägens vita band
Mot ljusa äventyr
Med öppna ögon låt oss se
På livets rikedom
Som gror och sjuder överallt
Där våren går I blom

 

Sverige

Sverige, sverige, älskade vän
En tiger som skäms
Jag vet hur det känns
När allvaret har blivit ett skämt
När tystnaden skräms
Vad är det som hänt?

Välkommen, välkommen hit
Vem du än är, Vad du än är

Duka din veranda till fest
För en långväga gäst
I landet lagom är bäst
Vi skålar för en midsommar till
Färsk potatis och sill
Som om tiden stått still

Välkommen, välkommen hit
Vem du än är, Vad du än är

Regnet slår mot rutorna nu
Men natten är ljus
I ett land utan ljud
Och glasen glittrar tyst på vårt bord
Lika tomma som ord
Visst är kärleken stor

||: Välkommen, välkommen hit
Vem du än är, Vad du än är :||